Angular

Open-source framework voor dynamische webapplicaties

Angular is een open-source front-end framework dat wordt gebruikt voor het creëren van dynamische en schaalbare webapplicaties. Het is geschreven in TypeScript, biedt een uitgebreide reeks tools, bibliotheken en best practices, en wordt onderhouden door Alphabet (Google) en een grote, wereldwijd actieve community.

Qite bouwt moderne webtoepassingen en maakt gebruik van Angular’s innovatieve mogelijkheden. Content wordt dynamisch bijgewerkt om responsieve en intuïtieve webervaringen te bieden, waardoor jouw gebruikers naadloos kunnen navigeren en interageren in je applicatie.

Component-based architectuur

Angular gaat uit van een componentgebaseerde architectuur om grote applicaties op te splitsen in kleinere, beter beheersbare eenheden. Deze componenten kunnen modulair herbruikt worden en vereenvoudigen het bouwen en onderhouden van grotere en complexe webapplicaties.

Two-way binding

In tegenstelling tot React (one-way binding) maakt Angular gebruik van tweeweg databinding, waardoor veranderingen in de gebruikersinterface automatisch gesynchroniseerd worden met de onderliggende data, en omgekeerd. Boilerplate code wordt hierdoor sterk gereduceerd.

Afhankelijkheidsinjectie

Dependency Injection (DI) in Angular beheert cruciale component- en serviceafhankelijkheden. Het is een ontwerppatroon dat het beheren en het testen van afhankelijkheden vergemakkelijkt, waardoor het eenvoudiger wordt om herbruikbare services te maken.

Voordelen van Angular met Qite

Samen een gesprek plannen? Contacteer ons