Disclaimer voor qite.be

Qite BVBA (Overzet 16A, 9000 Gent, België, Kruispuntbank van Ondernemingen: BE 0502.988.154), hierna genoemd als Qite, verleent u hierbij toegang tot qite.be ("de website") en publiceert hier teksten, beeldmateriaal en dergelijke ter informatie.

Qite behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Door de toegang tot onze website verklaart u zich volledig akkoord met de voorwaarden in deze tekst.

Beperkte aansprakelijkheid

Qite spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden material en/of diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Qite. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden ligt de verantwoordelijkheid volledig bij deze partijen en is Qite in geen enkel geval verantwoordelijk.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Qite. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Qite (zie onderdeel ‘Verzoek richten aan Qite BVBA’ voor ons adres), behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Qite.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Qite (zie onderdeel ‘Verzoek richten aan Qite BVBA’ voor ons adres), behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Verzoek richten aan Qite BVBA

Conform de wet inzake persoonsgegevens van 08/12/1992 heeft de gebruiker recht op inzage en eventuele correctie van zijn/haar persoonsgegevens.

Mits de gebruiker hiervoor bewijs van identiteit (kopie van identiteitskaart) kan voorleggen, kan via schriftelijke en gedateerde wijze aanvraag gedaan worden om zijn/haar gegevens aan te passen of te verwijderen. Deze aanvraag moet verstuurd worden naar volgend adres:

Qite BVBA Overzet 16A

9000 Gent

België

We verbinden ons ertoe om binnen de 5 werkdagen hier gevolg aan te geven.