Analyse

Slimme digitalisaties op basis van een doordacht plan

Als je wil weten waar je naartoe gaat, moet je weten waar je begint. Een helder zicht op de huidige situatie is immers cruciaal bij het bepalen van de juiste koers voor jouw organisatie. Qite helpt jou de beste roadmap te maken.

Keuzes van technologieën en systemen, de automatisatie van workflows, budgetten en timings. De digitale strategie wordt volledig in samenspraak uitgewerkt, zoals Digital Empowerment moet zijn voor de lange termijn.

Business analyse

Met onze 360° business analyse identificeren we de belangrijkste bedrijfsprocessen, bottlenecks en opportuniteiten binnen jouw organisatie. Hiervoor voeren we een nauwkeurig intern onderzoek uit gecombineerd met een benchmark binnen jouw sector om te weten hoe jouw concurrenten online presteren. We stellen de juiste vragen en doen het betere denkwerk.

Luisteren om te begrijpen

In de Analysefase voeren we gesprekken met de betrokken afdelingen en medewerkers binnen jouw organisatie. We brengen hun wensen in kaart, luisteren kritisch naar hun bevindingen en ondervinden waar de pijnpunten liggen. Operationele workflows en toolsets worden onder de loep genomen en alternatieven afgetoetst.

Plan-van-aanpak

Qite geeft strategische en technische aanbevelingen inzake systemen, architectuur, dataflows en operationele processen. In onderling overleg bepalen we samen de mogelijke oplossingen om op een juiste manier jouw organisatie op maat te digitaliseren of transformeren. Ze worden getoetst aan verschillende criteria zoals haalbaarheid, doeltreffendheid en doelmatigheid.

Ready, set, go!

We leveren een gedocumenteerde werkbeschrijving van het project met een doordacht plan-van-aanpak en duidelijkheid inzake scope, timing en budget. Alles gaat steeds gefaseerd: we preken geen revolutie, wel evolutie met doordachte groei. De mogelijkheden zijn erg breed en kunnen gaan van software op maat, nieuwe designs en websites tot marketing automation om je als bedrijf online top-of-mind te maken.

Voordelen van een Business Analyse met Qite:

Samen een gesprek plannen? Contacteer ons