Privacybeleid van Qite

De website https://www.qite.be is een initiatief van:

Qite bvba,

Overzet 16A

9000 Gent

BTW-BE: 0502 988 154

 

Qite hecht enorm veel waarde aan uw privacy en persoonsgegevens. Om deze reden gaat Qite persoonsgegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) en de andere mogelijke relevante wetgeving.

Via deze privacyverklaring wil Qite u wijzen op hoe u persoonsgegevens kunnen worden verwerkt en u ook informeren over uw rechten.Door gebruik te maken van onze website wordt u geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen in deze privacyverklaring en geeft u uw expliciete toestemming tot mogelijke verwerkingshandelingen door Qite.

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Iedere belangrijke aanpassing zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op onze homepage.

Voor privacy aangelegenheden in het kader van onze dienstverlening voor onze klanten verwijzen we bovendien graag naar onze vooropgestelde verwerkersovereenkomst.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Qite verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij verzameld worden. Volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Qite na een bezoek aan onze site:

Waarvoor we deze gegevens gebruiken

Qite verzamelt uw gegevens uitsluitend voor de volgende welbepaalde doeleinden. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de bovenstaande doeleinden te realiseren en aan de wettelijke bewaartermijnen te voldoen.

Onze cookies

Tijdens uw bezoek kunnen ‘cookies’ op uw harde schijf aangemaakt worden. U wordt hierover geïnformeerd tijdens uw eerste bezoek aan onze site. U accepteert onze cookies door het sluiten van deze melding of door verder te surfen op onze site. Deze ‘sessiecookies’ zijn kleine bestanden die ons toelaten om uw voorkeuren te onthouden zoals bijvoorbeeld uw taalkeuze, om zo uw gebruikservaring tijdens het bezoek aan onze site te optimaliseren.

Bij uw bezoek worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden door de analyserende cookies uit Google Analytics en Sitecore Analytics. Dergelijke gegevens worden gegroepeerd en geanonimiseerd voor de aanvang van de analyse en worden gebruikt om te kijken hoe we onze website beter kunnen maken.

Verder maakt Qite ook gebruik van derden om uw interesses te onthouden. Zo proberen wij om onze advertenties op een gerichte en relevante manier tot bij u te brengen. We doen hiervoor beroep op de volgende marketing cookies:


Uw gegevens worden enkel verwerkt door Qite ter verbetering van onze relatie. Door aan digital advertising te doen zijn we verplicht om uw gegevens te delen met Google, maar we proberen dit natuurlijk tot het minimum te beperken. We kunnen u alvast garanderen dat uw gegevens door ons nooit worden verkocht en enkel worden doorgegeven of meegedeeld aan Google in het kader van digital advertising.  Je kan er voor kiezen om het gebruik van cookies niet te aanvaarden door dit uit te schakelen in de instellingen van je browser.  Je kan bovendien voorkomen dat je gegevens worden gebruikt door Google Analytics door de add-on uit de volgende link te installeren. (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)

Veiligheid van de persoonsgegevens

Qite doet er alles aan om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens te beschermen. We hanteren passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking in overeenstemming is met de vereisten van de nationale en Europese wetgeving.

Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Deze zijn via hun arbeidscontract onderworpen aan een geheimhoudingsplicht en worden enkel toegang verleend tot persoonsgegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren


Uw rechten als bezoeker

Als betrokkene heeft u verschillende rechten inzake privacy, welke hieronder worden opgesomd. Indien u zich wenst te beroepen op een van deze rechten, gelieve dan uw verzoek te richten naar [email protected]. Qite verbindt zich ertoe hieraan gevolg aan te geven binnen de vijf werkdagen.


Vragen en feedback

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, dan mag u deze richten naar onderstaand mailadres of telefoonnummer.

[email protected] | 09 336 22 99

Deze privacyverklaring is het laatste gewijzigd op: 14 mei 2018.