Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Er ging iets fout. Probeer het later nog eens opnieuw, of stuur ons een mailtje.
Je ontvangt vanaf nu regelmatig onze nieuwsbrief met de laatste trends en weetjes.

Privacybeleid

Hmm, cookies!


Privacybeleid van Qite

De website https://www.qite.be is een initiatief van:

Qite bvba,
Overzet 16A
9000 Gent
BTW-BE: 0502 988 154

Qite hecht enorm veel waarde aan uw privacy en persoonsgegevens. Om deze reden gaat Qite persoonsgegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) en de andere mogelijke relevante wetgeving.

Via deze privacyverklaring wil Qite u wijzen op hoe u persoonsgegevens kunnen worden verwerkt en u ook informeren over uw rechten.Door gebruik te maken van onze website wordt u geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen in deze privacyverklaring en geeft u uw expliciete toestemming tot mogelijke verwerkingshandelingen door Qite.

Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Iedere belangrijke aanpassing zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op onze homepage.

Voor privacy aangelegenheden in het kader van onze dienstverlening voor onze klanten verwijzen we bovendien graag naar onze vooropgestelde verwerkersovereenkomst.


Persoonsgegevens die wij verzamelen

Qite verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij verzameld worden. Volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Qite na een bezoek aan onze site:

 • E-mailadres bij inschrijven op nieuwsbrief
 • Identificatiegegevens bij contactaanvraag
 • Gegevens uit een CV en begeleidende informatie bij sollicitaties

Waarvoor we deze gegevens gebruiken

Qite verzamelt uw gegevens uitsluitend voor de volgende welbepaalde doeleinden.

 • Opstarten en doorlopen sollicitatieproces
 • Nieuwsbrief versturen
 • Contact houden
 • Marketing en dienstverlening

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de bovenstaande doeleinden te realiseren en aan de wettelijke bewaartermijnen te voldoen.


Onze cookies

Tijdens uw bezoek kunnen ‘cookies’ op uw harde schijf aangemaakt worden. U wordt hierover geïnformeerd tijdens uw eerste bezoek aan onze site. U accepteert onze cookies door het sluiten van deze melding of door verder te surfen op onze site. Deze ‘sessiecookies’ zijn kleine bestanden die ons toelaten om uw voorkeuren te onthouden zoals bijvoorbeeld uw taalkeuze, om zo uw gebruikservaring tijdens het bezoek aan onze site te optimaliseren.

Bij uw bezoek worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden door de analyserende cookies uit Google Analytics en Sitecore Analytics. Dergelijke gegevens worden gegroepeerd en geanonimiseerd voor de aanvang van de analyse en worden gebruikt om te kijken hoe we onze website beter kunnen maken.

Verder maakt Qite ook gebruik van derden om uw interesses te onthouden. Zo proberen wij om onze advertenties op een gerichte en relevante manier tot bij u te brengen. We doen hiervoor beroep op de volgende marketing cookies:

 • Google Analytics Remarketing en Adwords (deze toont ons hoe u bij ons op bezoek kwam en hoe we u het beste opnieuw zouden kunnen bereiken)
 • Doubleclick (dit is ook een cookie van Google en onthoud welke pagina’s van onze site u bekijkt)

Uw gegevens worden enkel verwerkt door Qite ter verbetering van onze relatie. Door aan digital advertising te doen zijn we verplicht om uw gegevens te delen met Google, maar we proberen dit natuurlijk tot het minimum te beperken. We kunnen u alvast garanderen dat uw gegevens door ons nooit worden verkocht en enkel worden doorgegeven of meegedeeld aan Google in het kader van digital advertising.  Je kan er voor kiezen om het gebruik van cookies niet te aanvaarden door dit uit te schakelen in de instellingen van je browser.  Je kan bovendien voorkomen dat je gegevens worden gebruikt door Google Analytics door de add-on uit de volgende link te installeren. (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)


Veiligheid van de persoonsgegevens

Qite doet er alles aan om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens te beschermen. We hanteren passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking in overeenstemming is met de vereisten van de nationale en Europese wetgeving.

Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Deze zijn via hun arbeidscontract onderworpen aan een geheimhoudingsplicht en worden enkel toegang verleend tot persoonsgegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.


Uw rechten als bezoeker

Als betrokkene heeft u verschillende rechten inzake privacy, welke hieronder worden opgesomd. Indien u zich wenst te beroepen op een van deze rechten, gelieve dan uw verzoek te richten naar [email protected]. Qite verbindt zich ertoe hieraan gevolg aan te geven binnen de vijf werkdagen.

 • Recht van toegang en inzage

  U heeft het recht om ten allen tijde kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking

  U kan steeds een verzoek aan ons richten om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U kan tevens een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen.

 • Recht van verzet

  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige / legitieme redenen. In het geval u zich verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van directe marketing hoeft u geen redenen op te geven.

 • Recht van vrije gegevensoverdracht

  U heeft het recht om de aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en om deze aan andere verwerkingsverantwoordelijken over te dragen.

 • Recht van intrekking van de toestemming

  Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om ten allen tijde deze toestemming te herroepen.

 • Recht om klacht in te dienen

  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door Qite bij de Belgische Commissie van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, [email protected])


Vragen en feedback

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, dan mag u deze richten naar onderstaand mailadres of telefoonnummer.

[email protected] | 09 336 22 99

Deze privacyverklaring is het laatste gewijzigd op: 14 mei 2018.